Kontakt

Hlasovanie prevádza firma:

ApliComp s.r.o.

J. Ťatliaka 1785/6

026 01 Dolný Kubín

tel: 043 2301490

Fax: 043 5820042

Mobil: 0903648046

E-mail: info@elektronicke-hlasovanie.sk

aplicomp@aplicomp.sk