Referencie

Prezentácie a hlasovania vykonávame od roku 2015.

Spokojní zákaznici:


Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná


Urbárni spolumajitelia pozemkové spoločenstvo Veličná


Pozemkové spoločenstvo – Urbariálistov obce Chlebnice


Urbárny spolumajitelia – pozemkové spoločenstvo obce Párnica


PS – bývalých urbárskych spolumajuteľov obce Habovka


Poľnohospodárske družstvo Lokca