Referencie

Prezentácie a hlasovania vykonávame od roku 2015.

Spokojní zákaznici:


Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Malatiná


Urbárni spolumajitelia pozemkové spoločenstvo Veličná


Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Valaská Dubová


Urbárske pozemkové spoločenstvo obce Likavka


Pozemkové spoločenstvo – Urbariálistov obce Chlebnice


Urbárny spolumajitelia – pozemkové spoločenstvo obce Párnica